Arna

Vitam Focus

¨Sanserom - alles hjerterom¨

Vitam Focus er en frivillig motivasjons organisasjon som tilbyr ulike kreative tilbud for barn og unge. Vi ønsker støtte til å åpne et sanserom i Ytre Arna, et multisensorisk miljø hvor alle kan få oppleve å utforske, engasjere og stimulere sanser. Vi håper hjertebank vil være med å støtte dette unike tilbudet som stimulerer hele menneske, gjennom lyd, visuelle bilder og vibrasjoner. Dette blir den ultimate sanseopplevelse. Våre hjerter banker for å være en arena som fremmer livskvaliteten.