Bergen, Fyllingsdalen

VESTLANDSKE FOLKEKUNSTLAG

Samling og utviding av aktiviteter

Vestlandske Folkekunstlag har som føremål å fremja interesse for, og ta vare på tradisjonshandverk og folkekunst. Laget vart stifta i 1959 og har omlag 100 medlemer. Me har stor etterspurnad etter kurs og har stor aktivitet, i 2018 arrangerte me 22 kurs med til saman 130 kursdeltakere. Grunna manglande lokale er aktivitetane spreidd rundt om kring i byen. Styret ønsker å samla og utvida med nye kurs innafor andre tradisjonshandverk. I den samanheng søker me om tilskot med inntil kr 190.000