Sauda, Sauda & Suldal

VESLA OG DE

Åbøbyen 100 år

Vesla og de er eit prosjektkor. 2020 er Åbøbyen 100 år. Dette vil me markere med song, og handling frå tida i Åbøbyen. Mange har vakse opp der og klasseskilje var sentral i kvardagen. Aldersspredningen er stor til dei som deltek, småskule, ungdom, pensjonistar og litt proffesjonelle. Dugnadsånden er stor for å få dette til. Denne oppveksten har sett sitt preg på mange. Den helga me skal ha førestelling vert det også ei samling med dei som budde i Åbøbyen, det er ei enorm respons for dette.