Sogndal

Vegard's krefttråkk

Aktivitetshelg for kreftsjuke born

Vegard's krefttråkk (VKT) har arrangert aktivitetshelg for kreftsjuke born med familiar i to år. I 2018 samal VKT 15 familiar og i år var det 22 familiar. Ynskjet til VKT er at endå fleire skal kunne vere med på desse aktivitetshelgane og at tilbodet kan utvidast ytterlegare. Dette trass i at arrangementet har vakse fort og det økonomiske fundamentet ikkje har vore like sterkt som ynskje om å støtte desse familiane. VKT ynskjer at aktivitetshelga får meir kontinuitet og vert meir forutsigbar.