Arna

Unnelandskoret

Juleshow/revy

Vi er et lokalt kor i Arna som har vært i over 40 år. Vanligvis har Unnelandskoret en fast julekonsert i Arna Kirke hver desember. I år vil vi prøve noe annerledes, og setter opp et juleshow i Huset på Unneland i slutten av november. Vi ønsker naturligvis at dette skal bli en suksess, og drømmen er at showet skal bli en fast juletradisjon for alle arnaboere. Med denne støtten hadde vi virkelig kunne lagt et godt fundament for dette det første året vi har forestillingen.