Aurland, Sogndal

Undredal Ungdomslag

Wondervalley Treningsstudio- utstyr

Wondervalley treningsstudio er eit tilbod for innbyggjarane i Undredal, og vert drifta på frivillig basis av Underdal Ungdomslag. Det skal vera eit lågterskeltilbod i hovudsak for innbyggjarar i bygda. Ein har inntekt på medlemsavgift som skal dekke leiga av rom, samt til innkjøp av nytt utstyr. Ein søkjer om midlar til å kjøpe inn eit OWM Cable crossover treningsapparat, eit apparat som vil forbetre tilbodet i treningsrommet. Brukarane er frå 16 år og opp til 70, med felles mål om å vera aktive