Sauda, Sauda & Suldal

Trøkk

Rogalandsartister med mer.

Vi er et prosjekt kor for voksne over 18 år.. Vi søker om støtte til innkjøp av noter kr 10.000 og til leie av lys og lyd utgifter til konsert vi skal avholde i folkets hus april 2020.. Dette har en pris på ca 38.000. Vi har satt opp to dager med konsert og en dag generalprøve der vi inviterer brukere med følge i Torsveien og Bøgata (bolig for psykisk utviklingshemmede) til gratis konsert to dager før premieren.