Arna

TRENGEREID FORSAMLINGSHUSLAG

Nytt gulv i Forsamlingshuset vårt

Legging av laminatgulv godkjent for offentlige rom i sal/scene/tilhørende ganger tilsvarer 125 m2. Materialkostnader for hele prosjektet er kr. 56.000,-, Alt arbeid med skifte av gulv vil bli utført på dugnad. Eksisterende tregulv fra ca. 1950 er utslitt. Salen benyttes som gymsal av skolen og er husets viktigste leietaker. For å ivareta vår viktigste leietaker er det helt nødvendig å få utbedret gulvet og så savner vi veldig ett godt dansegulv på festlige sammenkomster.