Sola, Sandnes

TANANGER SKOLEKORPS

Søknad om støtte til nye uniformer til Tananger Skolekorps

Dagens uniformer har vi hatt i ca 30 år! Nå er vi klare for en fornyelse. Tananger Skolekorps ønsker med dette å søke om støtte pålydende 50 000 NOK til nye uniformer. Korpset vil bestille tilsammen 50 uniformer, now som vil gi en total investering for korpset på ca 250 000 NOK som er et stort løft for et korps som baserer sin aktivitet på dugnadsarbeid. Vi håper at SparebankenVest som en viktig bidragsyter til fellesskapet er med og støtter prosjektet.