Leikanger, Sogndal

Syril handball

Elianne Eggum

Vi ynskjer å søke etter midlar som kan vere med på å ivareta dommarane i klubben, samt hjelpe oss med å rekruttere. Dommarsituasjonen er for tida kritisk og dette er eit viktig arbeid for handballen i heile regionen. Midlane vil gå til bla nye dommardrakter, short, gensar og bag/sekk, kunnskapskveldar med sosialt samvær og innleigd dommar som tek føre seg aktuelle tema, studietur til Bergen med hospitering hjå ein klubb som har eit vel fungerande dommarprogram og deltaking på cup/turnering