Sandnes

Syng for livet

Noter, sang og konserter

"Syng for livet" er et nyoppstartet kor. Dirigenten er Liv Særheim, som dirigerte VIVA i 45 år før hun ble pensjonert i vår. Dirigentstokken er ikke lagt på hylla, Koret har ca. 30 sangglade kormedlemmer i alderen tolv til over sytti år, kvinner og menn, og personer fra flere nasjoner som Kongo, Nigeria, Filippinene, Romania m.m. Et lavtterskeltilbud som nyter godt av Livs erfaring. Et nyoppstartet kor trenger drahjelp til blant annet noter og konsertstøtte. Håper dere velger å støtte oss.