Sandnes

SVILAND BMX

Sviland BMX Lydanlegg

Vi vil fornye lydanlegget for banen og få et lydanlegg installert i lysmastene som tåler å stå ute året rundt. Dette vil bli permanent montert med de nødvendige ledninger installert fram til forsterker og miksepult som har fast plass i målbua. Vi vil da ha et anlegg som også er levert til blant andre Sandnes BMX Klubb og Birkebeiner stadium. Vi vil kjøpe inn alt fra profesjonell leverandør og installerer dette med hjelp av kompetansen fra medlemmer i klubben som er faglærte elektrikere og har er