Bergen, Fyllingsdalen

SUZUKI GUITAR BERGEN

Gitar Konsert på Løvåssykehjem

Vi ønsker å fremføre konsert på sykehjem i Bergen. I Fyllingsdalen er det 3 sykehjem. Løvås, Betanien og Fyllingsdalen. Vi har spilt konsert på Skjold med stor hell. Vi vet at dette vil være til glede for de eldre som setter utrolig stort pris for det som ungdommer for det til. Det er også viktige for at gitaristene ser verdien i å fremføre på en sene foran et publikum som er takknemlig. Til dette trenger vi støtte for å gjennomføre øvinger og kjøp av en PA- anlegg fra Boss.