Suldal, Sauda & Suldal

SULDAL SAMFUNNSHUS BA

NYE VINDAUGA

Suldal Samfunnshus vart bygd tidleg på 70-talet. Huset er til bruk heile året, til private- og større grenda-arrangement. Me i styret held huset vedlike og dekkjer desse kostnadane med utleige og årlege julemesse. Men større påkostningar må me be om hjelp til. Difor legg me ved eit tilbod på nye vindauga, som har truleg stått sidan huset var nytt. Vonar de finn vår søknad av interesse.