Suldal, Sauda & Suldal

Suldal Røde Kors

Bygda i beredskap

Suldal Røde Kors er en godt forankret organisasjon i Suldal Kommune. Våre frivillighetshjerter banker for samfunnsnyttige oppgaver som forebygger, hindrer og lindrer nød. Vi skal være beredt til å hjelpe fra fjord til fjell. Se tekst i vedlagt bilde for mer informasjon. Hjelp oss å hjelpe - sammen redder vi liv!