Suldal, Sauda & Suldal

SULDAL ORIENTERINGSLAG

Rehabillitering av O-kartet Hedlebrekk - Suldal O-lag

Suldal O-lag er ein liten, men svært aktiv orienteringsklubb for heile Suldal kommune. Laget har i dag rundt 120 medlemmer, der over 35% er barn under 16 år. Målet er å gje barn og unge kunnskapar om bruk av kart og kompass. O-kartet er vårt idrettsanlegg og må reviderast jamnleg. Kalkylen for revideringa på totalt 94.000, er under grensa for å kunne søkje tippemiddelfinansiering, og Suldal O-lag håper å få støtte av HjerteBank fra SparebankenVest, samt dugnad og eigenkapital. På førehand takk!