Suldal, Sauda & Suldal

Suldal Næringsforening

Julestemning på Sand

Suldal åpna i 2017 Sand torg i kommunesenteret.Under renoveringa av torget og i Gatå hadde Suldal Næringsforening (SN) i 2017/2018 ei utfordring rundt adventstida. Det viser seg at tidlegare julebelysning er ut-gradert og systemlysa ikkje står i stil med dagen standard med tanke på bruk av straum, miljø og levetid. Noko er allereie oppgradert men SN treng eit spleiselag for å få ei raskare fornying slik at ein får opplevinga eit vakkert julesentrum/sosial møteplass som ei oppleving for alle.