Austevoll

Storebø Vel

Morro for mongen

Me ynskjer å søkje stønad for å kunne bygge opp ein ny og betre leikeplass for 1000 årsstaden på Storebø. Eit område som blir benytta av fleire hundre elevar ved Storebø Barneskole til dagleg, og eit naturleg samlepunkt for born og vaksne på ettermiddagen. Leikeapparata som står det i dag er så defekte at dei ikkje kan benyttast lenger. I tillegg til dei leikeapparata som står i dag har me lyst å utvide med fleire apparat slik at mest mogleg av borna skal kunne leike sammen.