Austevoll

STOLMEN VEL

Ombygging av inngangsparti og toalett på Stolmen Skule

Ombygging av inngangsparti og toalett på Stolmen Skule. Utanfor Stolmen Skule er det bl.a. ballbinge og aktivitetspark. Skulen er eit naturleg utgangspunkt for turar både langs det unike naustmiljøet i Stolmavågen og den populære stien opp til Globen og Grøntua. Me ønskjer å: 1. betre tilgangen for rullestolbrukarar til bygget 2. etablera handikaptoalett 3. gje brukarar av uteområda tilgang til eit toalett. Kostnadane er estimerte til 300.000, vi søkjer om 200.000 av desse.