Austevoll

STOLMEN KYRKJEKOR

Konsertutstyr

Stolmen Kyrkjekor er det einaste kyrkjekoret i Austevoll Kommune. I forbindelse med konsertar me skal ha i vinter så treng me sårt litt musikkutstyr. Mellom anna treng me ein monitor og ein forsterkar som hadde gjort at me kunne fått optimalisert framføringane våre. Me kunne òg trengt eit notestativ til dirigenten vår. Me håpar at Hjertebank kan hjelpe oss med dette!