Tilbake til Sunnfjord

STIFTINGA FØRDE TERAPIBASSENG

Prosjektbeskrivelse

Styret i stiftinga Føre Terapibasseng har lagt opp til eit utviklingsprosjekt med mål om å nå nye brukargrupper i bassengaktivitet og symjeopplæring. Utfordringane er å:
• legge opp utviklingstiltak som gir attraktive tilbod til fleire brukargrupper og særleg personar med behov for ekstra tilrettelegging
• finne fram til gode metodar for å nå ut, motivere og engasjere personar/grupper som ikkje deltek i slik fysisk aktivitet
• sikre rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige vakter
Prosjekt-utgreiing tilgjengelig ved behov.

Søk!