Austevoll

STIFTINGA FITJAR FRIVILLIGSENTRAL

Jubileumskonsert til folket i Moahagen

Frivilligsentralen har 20 års-jubileum og vil gjerne gi noko igjen til bygdafolket, for alt det dei har yta gjennom desse åra med ein konsert-oppleving. Ein ser for seg ein utendørskonsert i Moahagen i Fitjar med Veslemøy FLuge Berg og nokre lokale aktørar med konsert/allsong , bålpannekaffe og platekaker der folk får kosa seg. Frivilligsentralen er ikkje bemidla slik at vi kan klara kostaden med dette sjølv og ber om hjelp til å finansiera dette ,