Austevoll

STIFTELSEN KVALVÅG SEILSENTER

Nye toaletter

Søknaden gjelder en oppgradering av vei og adkomst rundt det snart 200år gamle Handelshuset på Stolmen i Austevoll Kommune. Eiendommen er i dag en stiftelse som i det alt vesenligste driftes av inntekter ved utleie. Aktuelle leietagere er båtfolket,ideelle organisasjoner,lokalbefolkningen ved f.eks. konfirmasjoner og bryllup. Stiftelsen har kontinuerlig oppgradert hovedhuset gjennom de siste årene,mye ved dugnad,men ser at å forebygge skade på husets bærende konstruksjon, må kjøpes inn,