Arna

STIFTELSEN ESPELAND FANGELEIR

Møteplassen

Stiftelsen ønsker å bruke Espeland fangeleir som et møtested for godt voksne mennesker som ikke er med i organisert virksomhet. Et sted der de kan komme å møtes i trivelige lokaler. En dag i uken er målet etter hvert. Her kan de sitte å prate over en kopp kaffe, og ta opp viktige temaer for denne aldersgruppen. Noen dager vil vi ta opp spesielle temaer, og få til musikalsk underholdning, foredrag eller lignende. Men det skal først og fremst være et sted de kan møtes og slappe av.