Eid

STÅRHEIM BYGDELAG

Gatelys til skuleveg

Stårheim Bygdelag startar i haust arbeidet med å prøve få gatelys frå byggefeltet på Myrold, til Starheimkrysset, og ned bakken mot rv 15. Dette er skuleveg for mange av borna på Stårheim, som heller ikkje har trygg gang- og sykkelveg. Vi vil prøve å få gjort dette på dugnad, men ser jo at det vil koste ganske mykje. Dersom spvhjertebank gjev oss denne pengegava, vil det hjelpe oss å få ein litt tryggare skuleveg for desse borna, mykje raskare enn vi hadde sett for oss var mulig.