Eid

STADLANDET UNGDOMSLAG

BLIKKEN -"EIN STAD Å VERE"

Stadlandet Ungdomslag driv barne – og ungdomsarbeid i det lagseigde huset kalla Blikken. Hovudmålgruppa er unge f.o.m. 8.klasse, og er eit vekentleg ope tilbod for heile kommunen, drive på frivilleg basis av eldsjeler i ungdomslaget.Tiltaket har blant anna behov for ny sitjegruppe, fornying av lydutstyr og instrument og meir lagerplass. -Sitat ungdommar:"Blikken er min heim på fredagskvelden" –"Blikken betyr masse for meg fordi det er kjekt og trygt" "-Blikken betyr ALT"-