Sogndal

SOLSIDA GRENDALAG

Redskapsboder

Solsida grendalag sitt formål er å utvikle eit levande og godt nærmiljø på Solsida byggefelt i Sogndal (over 100 husstandar). Vi disponere ganske store fellesareal som ballbane, akebakke, leikeplass mm. For å halde omgivnadene ryddige og ta vare på utstyr (grasklippar ++) har vi behov for å setje opp 2 reiskapsbodar. Vi har avtale med yrkesfag om å setje opp bodene, men trenger finansiering til materialkostnad (røyr, betong, trevirke, takrenner mm) som er kalkulert til 25-30.000 kroner.