Sola, Sandnes

Sola fotball

Rekruttering jentefotball i sola kommune

Vi ønsker å rekruttere flere jenter til barnefotballen i sola kommune! Det hadde vært super kult å gi en fotball til alle jenter i alderen 5-12 år i sola kommune. Sola kommune har 7 barneskoler. Sande, Skadberg skole, Sola skole, Grannes skole, Tjelta skole og en i Tananger. At alle har en ball gir grunnlag for lek og samspill, interesse, mestring og utvikling. Vi ønsker i Sola fotball å arrangere jentesamlinger for hele kommunen, for å skape gode holdninger, verdier og samhold. Jenter uego!