Sogndal

Sogndal speidargruppe

Klatreutstyr til Sogndalspeidaren

Kjære hjertebank Sogndal speidargruppe har omlag 50 medlemmar fordelt i alderen 3.-9.kl. Me har dei siste 6 åra hatt inneklatring i Sognahallen, uteklatring i Kvam og siste 2 åra breturar som faste innslag i aktivitetskalendaren vår. Vanlegvis 2-3 økter inne, 2 økter ute og ein bretur kvart år. Me har vore avhengig av å låne/leige utstyr til desse aktivitetane. Med støtte frå Hjertebank kunne me kjøpt inn utstyr og klart oss sjølv, og andre speidargrupper kunne fått låne utstyr hjå oss. <3