Sogndal

Sogndal Skyttarlag

Hjartebank for Hjartestart

Skyttarlaga i «nye Sogndal kommune» søker om støtte til innkjøp av 4 hjartestartar og gjennomføring av felles kurs i førstehjelp og bruk av hjartestartar. Hjartestartarane vil bli plassert her: • Balestrand: Skytebane i Esefjorden • Leikanger: Skyttarstadion • Norum: Skytebana i Øvstedalen • Sogndal: Skytebana i Kaupanger Skyttarlaga er veldig inkluderande med like konkurransevilkår mellom gutar og jenter, gamle og unge der fleire generasjonar konkurrerer i lag.