Sogndal

SOGNDAL KULTURHUS AS

Kulturspiren

Hjertebank for dei minste-Kulturspiren. Eit unikt akvitietstilbod for barn 5–15 år som blir dreve av frivillige. Det blir arrangert ca. 6 ganger i året, Frammøte varierar frå 80-150 born pr. gang. Dei vanlege aktivitetane er spikking, brodering, måling, teikning, perling, kortlaging også verierar det etter årstid, Me ynskjer å kunne tilby fleire nye og spennande aktivitetar for barna, men dette krev nytt utstyr. F.eks. hadde det vore kjekt å hatt redigering av film som ein ny aktivitet.