Sogndal

Sogndal Indremisjonsforsamling

SIM internationale kafe

VI har open kafe for våre nye landsmenn kvar tirsdag kveld. Her innviterer vi til sosialt fellesskap, med kaffi, vafler, spel og og høgdepunktet, bingo. Alt er gratis og blir drive på dugnad med innsamla midlar. Her kjem folk i alle aldrar og av mange nasjonalitetar og ulik religiøs tilhøyre. Det kan være mellom tjue og åtti innom på kafekveldane. Ofte mykje born og ungdom saman med foreldre, ja heile familiar kjem fast.Vi er avhengig av gåver for å kunne oppretthalde dette unike tilbodet.