Sogndal

SOGNDAL IDRETTSLAG

Vårt hjarte bankar for SIL-Hytta

SIL-hytta i Hodlekve er lagshytta til Sogndal idrettslag og det einaste bygget idrettslaget eig. SIL-hytta har sidan den vart bygd vore ein møteplass for medlemer, frivillige, utøvarar og andre. Vi har sett ned ei prosjektgruppe som skal sjå på vidareutvikling av og potensiale til SIL-hytta. Ta gjerne kontakt om det er spørsmål til prosjektet.