Sogndal

Sogndal Idrettslag - Turngruppa

Turnutstyr

Det er stor optimisme i turngruppa i Sogndal for tida. Vi har bytta treningslokale frå Trudvang skule til Vesterland, som har medført til auka kapasitet, og vi har stor pågang av nye medlemmar. Som einaste idrettslag som tilbyr turn i Indre Sogn, har vi born frå Sogndal, Kaupanger, Fortun, Luster, Hafslo, Leikanger og Balestrand. Difor er behov for utstyr stort. Vi søkjer om dekking av 2 stk landingsmatter (kr 15000 pr stk) og 4 gymmatter (kr 7500 pr stk).