Sogndal

Sogn Rødekors skredgruppe.

Sogn Skredgruppe - kompetanse og utstyr

Røde Kors Luster Sogn Skredgruppe har aktive frå Sogndal, Leikanger og Luster. Gruppa vart starta i 2015 og er operativ med høg kompetanse på skredredning og førebygging. Kvar vinter arrangerer med skredkveld der me inviterer nye og gamle tilflyttarar i Sogn til ein kveld med fokus på skredfaren i regionen. Me har og stort fokus på kursing og trening av dei aktive slik at me til ei kvar tid skal vere på topp nasjonalt nivå på skredreddning. Pengane me får vil bli nytta til dette.