Eid

SOGN OG FJORDANE MS-FORENING

Dans som du er

Vi i Sogn og Fjordane MS forening ynskjer å skape en møteplass i Nordfjord for personer med MS. Då blir Eid eit natuleg knytepunkt. Vi tykkjer dette er viktig fordi vi trur at det å møte andre med same erfaringsgrunnlag, oppleve nye ting saman, bygge nye nettverk osv vil gjere ein forskjell i liva våre. Sidan mange av våre medlemmer ikkje lenger klarer å stå i arbeid og derfor ikkje blir inkludert i dei tradisjonelle juleborda, ynskjer vi å invitere medlemmer til eit julebord på Nordfjord Hotel