Eid

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

First Lego League, Sogn og fjordane

First Lego League er ein kunnskap- og teknologikonkurranse. Den har som mål å inspirere ungdommar i ungdomsskulen til å bli morgondagens ingeniørar, forskarar og problemløysarar. I løpet av arbeidsperioden vil deltakarane oppleve forsking og skaparglede, sette eigne idear ut i livet, og lære seg å bli meir glad i realfag, koding og programmering. Tilbakemeldigane viser at First Lego League er eit høgdepunkt for mange elevar og at det fremmar godt klassemiljø.