Sogndal

SOGN FRIDYKKARKLUBB

Trygg i vatn

Sogn fridykkarklubb er etablert i 2015 og har 5 årsjubileum i 2020. Fram mot jubileet ønskjer klubben å auke rekrutteringa av juniormedlemmer og tilby svømmeopplæring, finnesvømming og trygg vasstilvenning for barn og unge som har hatt lite tid i basseng tidlegare. Ikkje alle kan reise til Syden for bassengtid. Stønaden vert nytta til leige av bassenget i Sogndal, juniorutstyr til utlån og kursing av instruktørar. Vi ønskjer også å få kjøpt inn oksygenbag til førstehjelpsutstyret.