Sogndal

SJØSPRETTEN

Utvikling av aktivitetsledarar

Studentbygda Sogndal har hatt ein enorm vekst i aktivitet og interesse innanfor elvepadling blant studentar og lokale. Dette krev at vi kan tilby nok kurs for å tilfredsstille interessen. Då må vi utdanne fleire aktivitetsledarar, ettersom Sogndal berre har ein som holder kurs for elvepadling no. Vi har eit mål om å få Sogndal opp på same aktivitetsnivå i elva som Voss og Sjoa. For å nå målet på prosjektet vil vi utdanne sju nye aktivitetsledarar som kan arrangere og tilby turar/kurs.