Sogndal

Sjøspretten

Reise kompressor

Dykke gruppa i sjøspretten studentorganisasjon har hatt nei enorm vekst de siste årene. Sjøspretten har dykking som tilbud til studenter si Sogndal, Vi har ukentlige dykk og arrangerer flere turer og kurs. Sjøspretten har store kostnader ved vedlikehold og kjøp av nytt utstyr og dermed aldrig fått råd til å kjøpe inn egen dykker kompressor, vi ønsker å kjøpe inn en dykker kompressor som vi kan bruke her i Sogndal og på turene våre. Dette vil øke interessen for dykking blant studentene.