Sauda, Sauda & Suldal

Sauda Turnforening

Turn for alle

I fjor startet vi et nytt Turn tilbud "Turn for alle" med nye instruktører og et ny program: vi har nå cirka 50 medlemmer mellom 4 til 15 år og vi er det eneste idrettslaget i Sauda som har et tilbud for barn under 6 år. Nå har vi startet et nytt år, men vi ser behov for en generell oppgradering av utstyr som er mer enn 20 år gammelt. Vi trenger en dobbel trampoline, ny airtrack, springbrett og flere trampetter.