Sauda, Sauda & Suldal

Sauda sogelag/Åbøbyen Reunion

Åbøbyen Reunion

Vi er ei undergruppe av Sauda sogelag som på ulike måter ønsker å markere at det er 100 år siden Union Carbide/EFP startet byggingen av Åbøbyen eller Amerikabyen. Totalt 120 hus med unike kvaliteter står fremdeles som et symbol på framveksten av det moderne Norge. Detaljplanlegging av gater, tennisbaner, trær og parker samt kjøkkeninnredning og trappegelender var langt forut sin tid. Stavangerarkitekten, Gustav Helland, tegnet 67 hus, men også amerikanske arkitekter bidro med hus i jugendstil, nyklassisime og funksjonalisme. William Henry Sneath, første direktør på EFP, uttrykte det slik; Jeg ville at Sauda ikke bare skulle bli en god arbeidsplass, men også et godt sted å bo". Mange av våre 400 medlemmer på facebook-gruppa opplevde Åbøbyen som en god plass å vokse opp, og dette ønsker vi å markere lørdag 13.juni 2020. Programmet inneholder oppmøte i Sneaths Park, vandring i Åbøbyen med besøk på Fløgstad Skule og Fabrikkarbeidermuseet. Omvisning og lunch på Eramet står også på programmet før vi møtes til "kulturkveld" på Folkets Hus med middag, foredrag og nostalgiske innslag. Forhåpentligvis vil et band med pensjonerte musikere sørge for at vi bokstavelig kan svinge oss til "Siste dans på Folkets Hus". Fellesskap, historie og identitet står sentralt i opplegget, og vi ønsker å påvirke både kommune og dagens beboere slik at Åbøbyen fortsatt skal være et attraktivt og velholdt boligområde. Åbøbyen Reunion består av: Jan Ringstrand, Torfinn Opheim, Anne Lise Løyning, Gerd Westin, Liv Olsen og Kåre Rød Håper på positivt svar! Mvh. Kåre Rød