Sauda, Sauda & Suldal

Sauda Sanitetsforening

Intergrering gjennom mat (INOM)

Sauda sanitetsforening er opptatt av å gjøre en forskjel i det lokale samfunnet. Vi er aktive, synlig og åpen. Foreningen lager aktiviteter som hjelper å mynke individuelle forskeller på mulighet for deltakelse. De fleste av aktivitetene våres er derfor gratis. Vi ønsker å bidra mer til intergrering og vi skulle gjærne bygge på en aktivitet vi holdt tidligere i år. Om vi får tildelt SPV stipend ønsker vi å ha en slags internasjonal kafe hvor vi kan samle folk til prat og internasjonal mat.