Sauda, Sauda & Suldal

SAUDA RØDE KORS

Ny rullestolrampe

Rullestolrampa på baksida av Røde Kors huset er i dårleg stand og treng å bli rusta opp. Fleire av dei som er på arrangementa hjå oss har ein grad av bevegelseshemning, og ei funksjonell rullestolramp er heilt avgjerande for deira deltaking. Som ein del av opprustinga av rullestolrampen har me ein draum om å byggja eit halvtak over inngangspartiet vårt. Halvtaket vil beskytte inngangspartiet mot vær og vind og vil lette arbeidet med å halde rullestolrampa fri for snø om vinteren.