Sauda, Sauda & Suldal

SAUDA ORIENTERINGSKLUBB

"Mobilt" klubbhus

Idrettsarenaen til orientering er kartene. I Sauda OK har vi mange og gode kart, og vi arrangere vår egen klubbkarusell med ukentlige o-løp. Løpene arrangeres på rundgang av klubbens medlemmer og på nytt sed hver uke. Vi ønsker oss en skaphenger som vi kan ha løpsmateriellet vårt i, og som vi lar gå på rundgang mellom arrangørene. Et slikt "mobilt" klubbhus vil i tillegg fungere som et lite ly for vær og vind, reklamere for vår aktivitet og kunne bidra til økt rekruttering.