Sauda, Sauda & Suldal

Sauda Motorbåtforening

Ny båtkran

Foreningens behov er å ivereta medl. behov for gode opplagsplasser. Dagens krane har dekket båtforeningens behov i 40 år. Medlemmene invisterer i større og større båter, og det har i flere år måtte leies inn ekstern hjelp til å løfte de største båtene på land. Innflytterne har eller vil og ha båt. Dagens kran tilfredsstiller ikke kravene til løftekapasitet Det er gjort omfattende forarbeid av en egen prosjektgruppe som, med hjelp av ingeniører og fagfolk vurderer flere alternativer.