Sauda, Sauda & Suldal

SAUDA IDRETTSLAG

Ny medlemsbu som også vil bli brukt til speaker og tidtagning

Vi søker om støtte til å ferdigstille ny medlemsbu som i tillegg vil bli brukt ved konkurranser som rennkontor, tidtagning og speaker. Alpingruppa er en aktiv gruppe med mange ildsjeler som står på for å få flere barn og unge i aktivitet. Vi arbeider hardt for å rekruttere fler alpinister. Medlemsbua som er under oppføring er bygd med ca 400 dugnadstimer til nå og vi har cirka 200 timer igjen. I tilegg ønsker vi å investere i innbo.