Sauda, Sauda & Suldal

SAUDA HUSFLIDLAG

Husflid til alle

Sauda Husflidslag søker om midler til å kjøpe inn verktøy og utstyr for å halde kurs i handarbeidsteknikkar som strikking på maskin. Husflidlaget har for tida tema "Haldbart" der målet er å lage, reparera og utnytta ressursane som ligg nær oss og gjere oss til ansvarlige forbrukarar. Dette krever kunnskap om materialer, handtverk og teknikkar. Me ønsker å føre denne kunnskapen vidare ved å halde lokale lågterskel kurs der me stiller utstyr til disposisjon til nokon.