Sauda, Sauda & Suldal

SAUDA HANDELSFORENING

Aktiviteter i Sentrum

Sauda Handelsforening har ligget "død" i 5 år, men vi starter nå opp igjen. Vi har begrenset økonomi, men hvis vi får støtte fra Sparebanken Vest, vil alle pengene bli brukt til aktiviteter i sentrum, til glede for Saudas innbyggere.