Sauda, Sauda & Suldal

SAUDA FERIE & FRITID AS

Saudadagane

Sikkerheten rundt arrangement er sentralt og vi søker dermed om støtte for å få kjøpe inn barrikader til Saudadagane. Sauda Ferie & Fritid har et nært samarbeid med lokale arrangement og er behjelpelig med utlån av utstyr som Saudadagane disponere. Dette utgjør et viktig bidrag for gjennomføring og sikkerhet da flere arr. ikke anledning til å leie dette inn grunnet kostnad. Vi håper dere ser betydningen av å ha et felles utstyrslager gjennom oss og at det kommer mange til gode :-)